logo

NOVINKY

Publicita projektu
28.05.2009

20. 3.2009            
Jihlavské listy  informativní článek o projektu, Mgr. Zdeňka Zelená (ZŠ Velký Beranov bude využívat moderní techniku)

23. 3. 2009           
Stejný článek uveřejněn v Čtvrtletníku Velkého Beranova.

8. 4.2009              
Zasedání školské rady, člen školské rady  Mgr. Petr Dočekal informoval její zbývající členy o realizaci projektu a harmonogramu činností do konce školního roku 2008/2009.

19. 5. 2009          
Schůzky SRPŠ, zástupci tříd byli informováni o průběhu tealizace projektu, výběrovém řízení na pořízení IT techniky a dalších aktivitách. Získané informace pak tlumočili ve třídách.

květen 2009         
 
Informační zpravodaj Vysokých Studnic, č. 6, s.14, Finanční prostředky na podporu a inovaci vzdělání z ESF

červen 2009
Informační čtvrtletník občanů Velkého Beranova II.čtvrtletí 2009 - článek "Realizace projektu ESF"

31. 6. 2009
Jihlavské listy - článek o projektu "Škola se chystá využít multimediální techniku"

září 2009
Rozvrhy hodin pro žáky a pedagogy školy na školní rok 2009/2010

Informační čtvrtletník občanů Velkého Beranova III.čtvrtletí 2009 - článek "Jak pokračuje projekt ?"

prosinec 2009
Informační čtvrtletník občanů Velkého Beranova IV.čtvrtletí 2009 - článek "Jak pokračuje náš projekt ?"

březen 2010
Informační čtvrtletník občanů Velkého Beranova I.čtvrtletí 2010 - článek "První rok projektu je za námi..."

5. března 2010
Jihlavské listy - placená inzerce - popis projetku 
 
červen 2010
Informační čtvrtletník občanů Velkého Beranova II.čtvrtletí 2010 - článek "Realizace projektu ESF pokračuje"

září 2010
Informační čtvrtletník občanů Velkého Beranova III.čtvrtletí 2010 - článek "Jak pokračuje projekt ?"

prosinec 2010
Informační čtvrtletník občanů Velkého Beranova IV.čtvrtletí 2010 - článek "Jak pokračuje náš projekt ?"

březen 2011
Zpravodaj obce Velký Beranov I. čtvrtletí 2011 - článek "Druhý rok projektu ESF máme úspěšně za sebou..."

červen 2011
•  24. 6., 28. 6.  Jihlavské listy článek TMVM s přihlédnutím k potřebám ZŠ ve svém cíli
•  Informační čtvrtletník občanů Velkého Beranova, 2. čtvrtletí,  článek TMVM s přihlédnutím k potřebám ZŠ ve svém cíli
•  Rozvrhy hodin pro pedagogy a žáky s přehlednými informacemi o projektu
  • Novinové články (15)
    ( fotogalerie )

  • Informační materiál (15)
    ( fotogalerie )

  • Publicita projektu (7)
    ( fotogalerie )