logo

NOVINKY

2. 6. 2009 Pedagogové na IT školení
15.06.2009

Podání žádosti

10. 9.2008

Podali jsme žádost o získání finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost EU ESF ve výši 1 370 276,- Kč.

Schválení žádosti

7. 1. 2009

Obdrželi jsme vyrozumění o schválení žádosti v plné výši.

První zálohová platba

únor 2009

Na naš zvláštní účet přišla první zálohová platba ve výši 25 % z celkové přidělené finanční podpory.

březen 2009

Schůzka realizačního týmu projektu, plán prací podle harmonogramu, diskuse o příručce pro příjemce. Vzniklé dotazy budou konzultovány na objednané schůzce na KrÚ v Jihlavě, dne 13.3. 2009.

23. - 24. 3. 2009

Plánované práce na rozvodu LAN sítě ve škole

23. 3. 2009

Schůzka realizačního týmu, příprava výběrových řízení na IT techniku.

7. 4. 2009

Seminář pro příjemce finanční podpory grantových projektů OP VK, Krajský úřad Jihlava. Zúčastnil se tříčlenný realizační tým.

11. 5. 2009

Ukončen příjem nabídek do výběrového řízení na IT techniku.

28. 5. 2009

Podepsána kupní smlouva s firmou DCOMP, vítězem výběrového řízení na IT techniku v rámci projektu TMVM.

2. 6. 2009

Školení 13 pedagogů ve školicím středisku Erudic v Jihlavě k posílení kompetencí IT a jejich využití při tvorbě výukových materiálů pro žáky. Další školení proběhnou 16.6., 29.6., 30.6., 26. 8.a 31.8. 2009.
10. června 2009

Do naší školy byly přivezeny nové PC (11 ks), notebooky (6 ks), dataprojektor a dvě multifunkční zařízení, které jsme pořídili z prostředků ESF, získaných na projekt Tvorba multimediálních výukových materiálů  s přihlédnutím k potřebám ZŠ. Aby mohli pedagogové a žáci školy pracovat na tvorbě nových materiálů a implementovat je do výuky, bylo nové zařízení nutné. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel, firma DCOMP Jihlava.

29. a 30.6.2009
Školení pedagogů ve školicím středisku v Jihlavě. Zdokonalování dovednosti  ve zvládání prezentačního a výukového SW. Chceme tak zvýšit konkurenceschopnost školy, pedagogové své nové poznatky využijí ve výuce, inovací výukových metod a při tvorbě nových výukových materiálů zejména při práci na interaktivní tabuli.
 
Srpen 2009

propagační materiály – rozvrhy pro žáky s logolinkem ESF a OP VK

Školení 13 pedagogů zaměřené na efektivní využití interaktivní tabule ve výuce realizované v rámci jedné z klíčových aktivit


2. 9. 2009

proplacení 1. žádosti o platbu ve výši schválených způsobilých výdajů projektu za monitorované období 2. 3. 2009 – 31. 5. 2009


Září 2009

zahájení realizace klíčové aktivity Vytváření multimediálních výukových materiálů pedagogy

Informační čtvrtletník občanů Velkého Beranova, článek Jak pokračuje projekt

Plenární schůze rodičů, informace o průběhu realizace a plánovaných aktivitách

Říjen 2009

seminář pro příjemce podpory zaměřený na analýzu nejčastějších nedostatků při tvorbě monitorovacích zpráv, účast realizačního týmu

16. 11. 2009

proplacení 2. žádosti o platbu ve výši schválených způsobilých výdajů projektu za monitorované období 1. 6. 2009 – 31. 8. 2009

Říjen  2009

Čtvrtletník  občanů Velkého Beranova, Jak pokračuje projekt ?

Prosinec 2009

Čtvrtletník  občanů Velkého Beranova, Pokračuje realizace projektu

Březen 2010

Proplacení 3. žádosti o platbu
Čtvrtletník  občanů Velkého Beranova, První rok projektu za námi
Jihlavské listy, 5. 3. 2010, Informace o realizaci projektu za první rok, placená inzerce

Květen 2010

Proplacení 4. žádosti o platbu

Červen 2010

Čtvrtletník  občanů Velkého Beranova, Realizace projektu ESF pokračuje
Veřejnosprávní kontrola na místě ze strany poskytovatele podpory
Proplacení 5. žádosti o platbu

Červenec 2010

Příprava informační skládačky pro cílové skupiny

Srpen 2010

Ukončení vytváření výukových materiálů pedagogy, příprava ověřování

Září 2010

Proplacení 6. žádosti o platbu
Zahájení realizace klíčové aktivity zaměřené na ověřování vzniklých výukových materiálů
Čtvrtletník  občanů Velkého Beranova, Jak pokračuje projekt
Informační skládačka pro žáky a rodiče

Listopad  2010

Proplacení 7. žádosti o platbu
Ověřování výukových materiálů, naplňování monitorovacích indikátorů podpořené osoby

Prosinec 2010

Čtvrtletník  občanů Velkého Beranova, Jak pokračuje náš projekt ?

Leden 2011

Proplacení 8. žádosti o platbu

Březen 2011

Příprava workshopu pro pedagogy

Duben 2011

Propagační materiály na workshop
Čtvrtletník  občanů Velkého Beranova, Druhý rok projektu máme úspěšně za sebou

13. května 2011
Workshop - "Výukové materiály na interaktivní tabuli"
Workshop byl zaměřen na prezentaci výstupů projektu, jehož závěr se blíží (30. června 2011). Přítomným pedagogům byly předány propagační materiály, desky, propisky a hlavně DVD s vytvořenými výukovými materiály. Naši pedagogové spolu s žáky školy  předvedli, jak pracují s vytvořenými materiály. Pracovní setkání využili účastníci k výměně zkušeností.

Květen 2011
Proplacení 9. žádosti o platbu

Červen 2011
•  Čtvrtletník  občanů Velkého Beranova, Jihlavské listy Projekt TMVM ve svém cíli
•  Evaluační dotazníky pro žáky a učitele o průběhu realizace projektu
•  Ukončení ověřování vytvořených výukových materiálů
•  Propagační materiály k projetu ( rozvrhy )

30. června 2011

Ukončení realizace projektu TMVM s přihlédnutím k potřebám ZŠ

 • Nová IT technika (5)
  ( fotogalerie )

 • Pedagogové na IT školení (5)
  ( fotogalerie )

 • Schůzka pedagogů a realizačního týmu (9)
  ( fotogalerie )

 • Workshop (15)
  ( fotogalerie )