logo

NOVINKY

Monitoring projektu
11.10.2009

Monitorování slouží jak příjemcům, tak i poskytovatelům podpory ke sledování průběhu realizace projektu i k případné včasné identifikaci rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem ve financování projektů. Zároveň také zabezpečuje dohled nad tím, aby byly finanční prostředky poskytované na realizaci konkrétního projektu využity efektivně a vhodně, a zajistily tak naplnění cílů OP VK.

Informace o průběhu realizace projektu předává příjemce poskytovateli dotace formou pravidelných monitorovacích zpráv. Tyto monitorovací zprávy obsahují popis projektu z hlediska realizace aktivit, čerpání rozpočtu projektu a naplňování monitorovacích indikátorů projektu.

  • Monitorovací zprávy (10)
    ( materiály ke stažení )